Kennisoverdracht & Publicaties

Advies en Kennisoverdracht

 

 

De ervaringen die Agora heeft opgedaan in de afgelopen 25 jaar op het vlak van democratisering en ondersteunen van burgerinitiatieven worden waar mogelijk overgedragen in adviezen aan bewonersorganisaties, bestuurders en ambtenaren en projectontwikkelaars. Naast zijn actieve betrokkenheid in het bestuur van de TROM (Tram Remise Ontwikkelings Maatschappij) verzorgt Eisse ieder jaar gastcolleges voor de beroepsopleidingen Bouwkunde en Erfgoedstudies aan de Hogeschool van Utrecht en lezingen tijdens diverse evenementen zoals de Dag van de Architectuur en landelijke bijeenkomsten van het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA).

Sinds enkele jaren vervullen regelmatig studenten van de Hogeschool van Amsterdam (vakgroep Urban Management) praktijkstages Sinds het ontstaan van de Burgerinitiatiefghroep Lokale Democratie is Agora ook regelmatig betrokken bij het voorbereiden van en deelname aan bijeenkomsten in het pakhuis de Zwijger, waar zeer regelmatig burgerinitiatieven van uiteenlopende aard hun ervaringen komen uitwisselen.
Daarnaast bereidt Eisse van tijd tot tijd adviezen voor samen met betrokken raadsleden over burgerparticipatie (wijkraden in Utrecht, deelraad Centrum Amsterdam).

Niesco en Eisse hebben via het project Werkplaats Maak de Buurt! aan zeven gemeenten adviezen verstrekt aan bestuurders en ambtenaren hoe om te gaan met bewonersinitiatieven.

Niesco adviseert de laatste jaren de gemeente Amsterdam over democratische vernieuwingsprojecten 2021-2022: Amsterdam Adviseurschap wethouder Democratisering.

overige projecten

Let’s work together

We work as a single united team with market leading firms around the world and give our clients the highest quality advice possible.