2008: Training Werkatelier Bewoners als buurteigenaar

 

In het verlengde van de succesvolle aanpak van het wijkgericht werken in Hoogeveen hebben Joop Hofman en Eisse Kalk een training georganiseerd voor wijkambtenaren, corporatiemedewerkers en opbouwwerkers over vormen van wijkgericht werken die gericht zijn op het versterken van de initiatiefkracht van bewoners. Deelnemers aan deze training werkten gedurende de vijf sessies van het werkatelier van januari tot en met juni 2008 toe naar een advies dat zij aan het einde van het werkatelier aanbieden aan hun bestuur of leidinggevende of aan bewonersorganisaties. Deelname van 2 medewerkers uit dezelfde gemeente werd aangemoedigd om de resultaten van de training door te laten werken in de organisatie. De thema´s die behandeld worden zijn achtereenvolgens het smeden van een vitale coalitie voor gebiedsgericht werken, het werken met wijkbudgetten, werkvormen die leiden tot versterken van initiatiefkracht van bewoners (empowerment), prestatie-afspraken met corporaties, welzijnswerk en bewoners, bestuurlijke en ambtelijke organisatie voor wijkgericht werken.

Onze projecten

Wilt u meer weten over wat we voor u kunnen betekenen?