Loading...
Home2023-12-08T14:58:44+01:00

De Stele van Democratie met de Wet tegen de tyrannie (337/6 v. Chr.). Het reliëf beeldt de zittende Demos af die gekroond wordt door Democracia (Ancient Agora Museum).

Agora Europa

Al meer dan 30 jaar is Agora Europa een van de aanjagers van het versterken van zeggenschap van burgers in Nederland. De kennis, ervaring en betrokkenheid van burgers in onze samenleving is ongelooflijk groot. Agora Europa helpt hen om een stevige plek te krijgen in politiek en bestuur.

Agora Europa adviseert, begeleidt en voert verschillende democratiseringsprojecten uit. Zo helpen wij lokale, provinciale en landelijke overheden bij het opzetten van een goed burgerberaad, bij het invoeren van buurtrechten, bij toepassen van moderne vormen van participatie en bij het ondersteunen van bewonersinitiatieven. We doen alles om de zeggenschap van burgers te versterken.

Streef je een optimale democratie na? Dan ben je bij ons aan het goede adres!

Actuele projecten

Burgerberaden

Agora Europa adviseert en ondersteunt gemeenten en provincies die burgerberaden willen inzetten. Het vraagt namelijk de nodige voorbereiding om tot een goed besluit te komen om een burgerberaad op te zetten en uit te voeren.

Lees meer

Kracht van de Veenkoloniën

Vanaf 2018 ondersteunen 2 medewerkers van Agora Europa de Bewonersraad Kracht van de Veenkoloniën.
Dit programma stelt zich ten doel de achterstanden in de gezondheidssituatie van inwoners van de Drents-Groninger Veenkoloniën te verminderen over een periode van 8 jaren.
Agora Europa is penvoerder voor dit programma en werkt samen in een kernteam met medewerkers van ondersteuningsinstellingen BOKD in Drenthe en Vereniging Groninger Dorpen.

Lees meer

Onze activiteiten

Ondersteunen Bewonersinitiatieven

Agora Europa streeft ernaar dat bewonersinitiatieven meer ruimte, positie en rechten krijgen. Agora Europa heeft vele projecten opgezet om initiatieven te helpen hun weg te vinden in de complexe bestuurlijke en politieke wereld.

Democratische vernieuwing

Voor een goed functionerende democratie is het essentieel dat burgers wezenlijk invloed hebben op politieke beleids- en besluitvorming. Agora Europa richt zich met democratische vernieuwing op effectieve en creatieve manieren om die invloed te vergroten.

Interactieve beleidsvorming

Agora Europa heeft altijd vooropgelopen in het bedenken en in de praktijk brengen van methodes waarop burgers vanaf het begin betrokken kunnen worden bij beleidsprocessen. Agora Europa heeft in haar bestaan talloze interactieve projecten opgezet.

Advies en projectbegeleiding

Agora Europa adviseert elke overheid of organisatie die het versterken of vergroten van zeggenschap voor (actieve) burgers ondersteunt. We geven advies over hoe zeggenschap en mede eigenaarschap van betrokken inwoners vormgegeven kan worden.

Conferenties, festivals en reizen

Agora Europa organiseert creatieve en vernieuwende conferenties, festivals en campagnes. Wij zetten ons in voor opdrachtgevers en (bewoners-) organisaties die een inspirerend evenement met een mooie mix van inhoud en culturele activiteiten en een inspirerende conferentie, festival of campagne opzetten.

Kennisoverdracht en publicaties

Agora Europa voert praktijk- gerichte onderzoeken uit die initiatiefnemers verder helpen; bij voorkeur in overleg met of door initiatiefnemers uitgevoerd. Ook publiceert Agora Europa in eigen beheer boeken, organiseert op verzoek trainingen en verzorgt gastcolleges. 

“Burgerdeugd, rechtvaardigheidszin en respect voor de publieke opinie
zijn voorwaarden voor het bestaan van een samenleving”

Socrates

“Geen uitmuntende ziel is gevrijwaard van op z’n minst een beetje gekte”

Aristoteles

“De sociale stabiliteit wordt bevorderd als burgers invloed kunnen
uitoefenen op kwesties die hun eigen leven en welzijn betreffen.”

Socrates

Nieuws uit het land

Grote vraagtekens bij wetsvoorstel verbieden politieke partijen!

januari 27th, 2023|Categories: Democratie|Tags: |

Meer Democratie is een partnerorganisatie van Agora Europa. Als  burgerbeweging met meer dan 50.000 volgers, wil het de directe invloed van alle Nederlanders op het beleid vergroten. In Den [...]

Wilt u meer weten over wat we voor u kunnen betekenen?

Ga naar de bovenkant