De Tyrannendoders
Harmodius en Aristogeiton

Beeld van Antenor (410 v. Chr.) symboliseert het begin van de ware democratie

Democratische vernieuwing

Voor een goed functionerende democratie is het essentieel dat burgers wezenlijke invloed hebben op politieke beleids- en besluitvorming !
Agora Europa richt zich met democratische vernieuwing op effectieve en creatieve manieren om die invloed te vergroten. Wij zijn experts in het betrekken van mensen in beleidsprocessen zodat hun meningen, kennis, ervaringen en belangen een serieuze plek krijgen in de beleidsvorming. Onze inspanning is mede gericht op het verbeteren van het beleid en de besluitvorming. De ervaring leert ons dat als veel mensen zich mede eigenaar voelen van het beleid er draagvlak ontstaat. Van meedenken tot meebeslissen, van gelote burgerraden tot referenda, van ronde tafelgesprekken tot breed uitgezette enquêtes, Agora Europa heeft vele werkwijzen in de praktijk beproefd: Adviezen, projectleiderschappen, ontwerpbegeleiding, gespreksleiding en mediation. Lokaal, landelijk en internationaal.

Onze projecten

Wilt u meer weten over wat we voor u kunnen betekenen?