Onze directie en bestuur

Agora Europa kent een klein en creatief bestuur. Bestuursleden werken mee aan projecten en zijn zelf ook rechtstreeks betrokken bij de vernieuwing van de democratie.

Het bestuur van Agora Europa,bestaat uit Eisse Kalk (voorzitter), Annemarie Wijn (secretaris/penningmeester), Jurr van Dalen, Hein Albeda en Gerda Lenselink

Directie en bestuur

Niesco Dubbelboer, directeur Agora Europa

Niesco is sinds begin 2014 weer directeur geworden van Agora Europa. Na twaalf jaar landelijke politiek was het weer hoog tijd om direct en concreet te werken aan de vernieuwing van de democratie.

Niesco is in 1962 geboren in Assen. Hij is getrouwd met Nancy Koleda en trotse vader van drie dochters. Niesco heeft politicologie gestudeerd aan de UvA en heeft vanaf 1988 tot nu gewerkt bij achtereenvolgens De Balie, de gemeente Amsterdam, Agora Europa, de Tweede Kamer en het partijbureau van de PvdA.

Lees verder

Annemarie Wijn – Secretaris

De cultuur is de eerste en oudste liefde. Al in de 3e klas van de lagere school speelde zij een van de hoofdrollen in een toneelstuk op een echt podium. Dat voelde voor haar heel vanzelfsprekend.
Ook op de MMS kwam het toneel terug en later weer toen zij aan het Philips Toneel verbonden was als regie assistente bij de voorstelling Een Midzomernachtsdroom van Shakespeare.
Daarna was zij vooral als theaterbezoeker en gemankeerd actrice actief en maakte de glansjaren van Het Werktheater mee, te beginnen als student op de Sociale Academie Den Elzent in Eindhoven met onder andere een onvergetelijk ontroerend optreden van Peter Faber en later Joop Admiraal, Helmert Woudenberg, Shireen Strooker en de anderen.

Lees verder

Eisse Kalk – Voorzitter

Eisse Kalk is al meer dan 40 jaren actief betrokken bij de vernieuwing van de democratie. Hij zoekt daarbij vooral naar het opzetten van projecten, debatten en experimenten waarin bewoners en burgers zich in willen zetten voor de publieke zaak.

Hij begint na zijn middelbare schooltijd aan het Gemeentelijk Lyceum te Emmen aan een studie sociale geografie aan de Rijksuniversiteit van Groningen Van zijn leermeester Hendrik Jacob Keuning erft hij een passie voor cultuurhistorie en geografie en een grote liefde voor de Wadden. Hij trekt als student-assistent jarenlang ieder voorjaar naar Terschelling om de nederzettingsgeschiedenis van dat eiland te bestuderen.
Hij verruimt zijn blik door een studie aan het Europa College te Brugge (géographie humaine en politieke wetenschappen) en aan de Graduate School of Public and International Affairs van de University of Pittsburgh, Pa in de USA.

Lees verder

Hein Albeda, zelfstandig adviseur, vml. Directeur Stichting Rekenschap

Het CNV, de ARP, de gereformeerde kerk: het zijn wat elementen waarin zijn ouders zich konden vinden in Hein’s jeugd. In 1977 ging hij in Amsterdam wiskunde studeren en hij werd actief in de PPR. Hij werkte bij de gemeenteraad (81-86) en de Tweede Kamer (86-90). In de politiek verbaasde het hem dat er veel werd gesproken over wat er zou gaan gebeuren, maar dat het resultaat eigenlijk minder interessant was. Bij de Consumentenbond (90-97) sprak hem dat aan: niet er omheen draaien, maar gewoon kijken of beloften zijn nagekomen, of mensen waar voor hun geld krijgen. Een compliment is op zijn plaats als het goed is, er moet iets veranderen als het resultaat niet voldoende is. Die duidelijkheid mist hij nog steeds in de politiek.

Lees verder

Jurr van Dalen, duurzaam actief

Geboren in het midden van het land, voor zijn gevoel nog steeds Rotterdammer, maar inmiddels al lange tijd gepassioneerd inwoner van Drenthe. Jurr is van huis uit bedrijfseconoom (en industrieel archeoloog), heeft voornamelijk in het bedrijfsleven gewerkt als adviseur, directeur, ondernemer in Nederland en enkele jaren Latijns Amerika, enige tijd eerste man van een maatschappelijke organisatie, die het grootste aantal groene vrijwilligers heeft en in alle provincies medewerkers op het terrein van natuur- en milieu- en duurzaamheidseducatie, op dit moment actief ten behoeve van investeerders in duurzame bosbouw in Latijns Amerika.

Lees verder

Gerda Lenselink, strategisch adviseur klimaatadaptatie en -mitigatie bij Deltares

Gerda werkt met passie aan maatschappelijke opgaven in de fysieke leefomgeving. Het klimaat verandert en vraagt ruimte. De draagkracht van het water- bodem- en ecosysteem vraagt om herstel. Alles komt samen in onze leefwereld, waar ook nog eens andere transities en opgaven spelen. Hoe stemmen we dat op elkaar af. Hoe verbinden we lange termijn denken aan korte termijn handelen. Gerda wil daar en straks verbinden aan het hier en nu, het verreweg met het lokale, en topdown met bottom up. Ze wil dansen door alle tijd-, ruimte- en governance-schalen en alles met elkaar in samenhang brengen.

Lees verder

“Burgerdeugd, rechtvaardigheidszin en respect voor de publieke opinie
zijn voorwaarden voor het bestaan van een samenleving”

Socrates

“Geen uitmuntende ziel is gevrijwaard van op z’n minst een beetje gekte”

Aristoteles

“De sociale stabiliteit wordt bevorderd als burgers invloed kunnen
uitoefenen op kwesties die hun eigen leven en welzijn betreffen.”

Socrates

Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem dan contact met ons op en we gaan graag met u in gesprek.