Timmerman

Jongeling die leert schrijven

KENNISOVERDRACHT EN PUBLICATIES

 

KENNISOVERDRACHT
Agora Europe organiseert trainingen en kennisoverdracht voor uiteenlopende doelgroepen: raadsleden, ambtenaren en bewoners. Zij speelt daarbij in op behoeften vanuit de samenleving om nieuwe werkwijzen en methoden die nodig zijn voor de vernieuwing van de democratie inzichtelijk te maken. Daarbij maken medewerkers vruchtbaar gebruik van hun eigen ervaringen en die van de deelnemers aan trainingen.
Daarnaast zijn er veelvuldig contacten met instellingen voor hoger onderwijs. Studenten lopen stages en werken mee aan projecten.
Eisse Kalk en Niesco Dubbelboer geven gastcolleges en lezingen over vernieuwingen die wenselijk en noodzakelijk zijn.

PUBLICATIES

Agora Europa heeft in de loop van haar 30 jarig bestaan een aantal publicaties zelf uitgegeven, waarin medewerkers verslag doen van de projecten waarin zij hebben samengewerkt met bewoners en andere betrokkenen. Uitzonderingen hierop zijn de twee publicaties over leven en werk van twee socialistische leiders uit het begin van de 20e eeuw. Zij zijn respectievelijk de oma en oudoom van Eisse Kalk.

Onze projecten

Wilt u meer weten over wat we voor u kunnen betekenen?