Kennisoverdracht & Publicaties

2018 Publicatie – De Werkplaats Maak de Buurt

 

 

Maatschappelijke initiatieven groeien als kool. In het project De Werkplaats MaakdeBuurt zijn aan de hand van 21 initiatieven in zeven Nederlandse gemeenten de kansen en knelpunten in kaart gebracht. Op basis van interviews met initiatiefnemers, wethouders en ambtenaren en het volgen van de initiatieven gedurende ruim een jaar, komen de auteurs met concrete aanbevelingen aan de lokale en nationale overheden.

Klik hier voor een samenvatting van het boek, zoals verschenen op de website van Sociale Vraagstukken.

Overige projecten

Wilt u meer weten over wat we voor u kunnen betekenen?