Kennisoverdracht & Publicaties

2000-2002: Trainingen Raadsleden bij invoering Dualisme

 

In samenwerking met het IPP zijn informele raadsconferenties georganiseerd voor raadsleden om gezamenlijk te bespreken welke veranderingen in de werkwijze van de raad wenselijk zijn na invoering van het dualisme. Deze trainingen zijn opgezet in Deventer, Alkemade, Alblasserdam, Amstelveen, Didam, Krimpen aan de IJssel, Texel, Epe, Doetinchem en Lelystad. De aangesneden thema’s zijn: de verhouding Raad – College, publieke verantwoording, wethouders niet meer als deel van de gemeente-raad, de rol van raadsleden als volksvertegenwoordigers, het initiatiefrecht van raadsleden en burgers,

Overige projecten

Let’s work together

We work as a single united team with market leading firms around the world and give our clients the highest quality advice possible.