Bestuurders en het volk zitten naast elkaar in het theater van Dyonisos in
de 4e eeuw voor Christus

Interactieve beleidsvorming

Agora Europa heeft altijd vooropgelopen in het bedenken van methodes waarop burgers vanaf het begin betrokken worden bij beleidsprocessen, op diverse beleidsterreinen en op lokaal, provinciaal, nationaal en internationaal niveau. Online enquêtes, ronde tafelgesprekken, workshops, scenario’s, ontwerp-labs, burgerpanels, festivals. Agora Europa is groot voorstander van het opstellen van gelijkwaardig uitgewerkte alternatieve beleidsvoorstellen, die opgesteld worden in samenwerking tussen betrokken burgers, ambtenaren en professionals van belanghebbende organisaties. Het ideale traject is dat deze alternatieven in een (p)referendum worden voorgelegd aan de hele bevolking (stad, regio of land) en anders minstens aan de gemeenteraad, provinciale staten of Tweede Kamer.

 

Onze projecten

Wilt u meer weten over wat we voor u kunnen betekenen?