Interactieve beleidsvorming

2006 – 2007 – De Smederijen Hoogeveen

In Hoogeveen vindt in 2006 een uniek samenwerkingsproject plaats. De gemeente, drie corporaties, het welzijnswerk en de politie hebben samen met meer dan 100 bewoners een forse stap vooruit gezet in de ontwikkeling van het wijkgericht werken. Dit proces is begeleid door Joop Hofman en Eisse Kalk. Samen werken zij aan de invoering van aanbevelingen uit het rapport ‘vertrouwen in de buurt’, dat in het najaar van 2005 door een commissie van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) is gepubliceerd (voorzitter Pieter Winsemius). Het bevat aanbevelingen om buurtbewoners een buurtrecht toe te kennen, zodat ze zelf kunnen beslissen over de besteding van middelen om hun buurt te ontwikkelen.

Overige projecten

Wilt u meer weten over wat we voor u kunnen betekenen?