Pericles  die de volksvergadering toespreekt op de Pnyx (schilderij uit 1853 van Philipp von Foltz (Maximilianaeum in München)

SAMEN LATEN WE DEMOCRATIE LEVEN

Democratie is in Nederland verengd tot een staats- en bestuursvorm en de politiek heeft zich via een kaste van partijpolitieke vertegenwoordigers losgezongen van de samenleving. Het wordt tijd de democratie nieuw leven in te blazen door de democratie van onderop te stimuleren. Dat is een democratie waarin bewoners meer zeggenschap krijgen over hun woon- en leefmilieu en de zorg voor hun medemensen. Daar hoort ook een andere cultuur bij die zich bevrijdt van de partijpolitieke rituelen die nu de zogenaamde democratische besluitvorming overheersen.

OORSPRONG EN ACHTERGROND

Agora Europa ontstaat in 1989 uit twee inspiratiebronnen voor vernieuwing van de democratie:

  • de klassieke agora als kristallisatiepunt van het publieke domein en
  • de vreedzame revolutie in Centraal Europese landen waar de bevolking haar individuele vrijheden opeist na 40 jaren van communistische overheersing.

De klassieke agora was in iedere Griekse polis (stad-staat) het middelpunt van het economische, politieke en culturele leven.
Naast de markt en de volksvergadering vinden er festivals en optochten plaats; er wandelen filosofen rond die welsprekendheid en logisch redeneren onderwijzen en er worden standbeelden opgericht voor de lokale helden.. 

De Agora van Athene, luchtfoto

In 1989 vindt in Centraal Europa de meest vreedzame revolutie plaats op dit continent. Betogingen van vele honderdduizenden mensen op pleinen in Polen,Tsjechië, Hongarije en de DDR vormen de opmaat naar een herstel van de democratie in landen waar individuele vrijheden 45 jaar lang waren onderdrukt.
De vreedzame revolutie in Centraal en Oost Europa voltrekt zich in het laatste decennium van de vorige eeuw in een razendsnel tempo en vrijwel zonder bloedvergieten. De demonstraties dwingen de communistische machthebbers tot ronde tafelgesprekken waarin afspraken worden gemaakt over de overdracht van de macht en het herstel van de democratie. Arbeiders, studenten en intellectuelen nemen het voortouw voor een revolutie die op de agora’s van de hoofdsteden wordt bezegeld.

Lees verder

WAT IS EN WIL AGORA EUROPA?

De agora in het verleden
De Agora was in de Griekse oudheid – 2500 jaar geleden – het stadsplein waar grote groepen mensen bijeen kwamen. Voor alle mogelijke activiteiten. Van politieke bijeenkomsten tot culturele festivals en van religie tot handel. Naarmate de democratie meer terrein won, nam ook het belang van de Agora toe. De plek bleek bij uitstek geschikt om volksvergaderingen en -stemmingen te houden. Vaak voorafgegaan door heftige debatten.
Meer informatie over de plaats van de agora in het klassieke Athene is te vinden in RELATIE DEMOCRATIE EN CULTUUR IN KLASSIEK ATHENE


De agora in het heden
In 1990 heeft de Stichting Agora Europa de draad van Ariadne die de Oudheid met het heden verbindt weer opgepakt. Zij zet eigentijdse middelen in rond concrete thema’s om de huidige democratie te vernieuwen, het publieke debat te verlevendigen en opnieuw de verbinding van de hoge met de lage cultuur te bevorderen.
Agora gaat ervan uit dat iedereen in onze samenleving een stem heeft. Zowel de burger als de bestuurder heeft baat bij onderling contact. De agenda´s van de politiek en de burgers kunnen beter op elkaar worden afgestemd. Een goede samenspraak op de agora of rond de tafel leidt weer tot goede ideeen. Dat blijkt uit de praktijk.
Een goed voorbeeld is de manier waarop in Zwitserland de volksvergadering nog steeds plaats vindt in Appenzell RELATIE DEMOCRATIE EN CULTUUR IN APPENZELL (ZWISERLAND)

Lees verder

MET WIE WERKEN WE SAMEN?

Agora Europa heeft de meest uiteenlopende projecten bedacht en uitgevoerd. Van het opzetten en begeleiden van participatieprocessen met een interactief stappenplan voor politici en burgers, het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek resulterend in publicaties tot het organiseren en (bege)leiden van grote conferenties opgezet als “live magazine”.
De onderwerpen variëren zo mogelijk nog meer: veiligheid, bestuurlijke, stedelijke en plattelandsvernieuwing, dualisme, burgerinitiatieven, cultuurhistorie, duurzaamheid, theatrale raadsvergaderingen, toekomstscenario’s voor 2015, de 5e Nota Ruimtelijke Ordening, de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Campagne Nieuw Leven voor Oude Gebouwen.

Agora Europa is bij uitstek een netwerk-organisatie en kent dan ook een grote verscheidenheid aan opdrachtgevers en samenwerkingspartners. Vele gemeenten en ministeries, maar ook organisatieadviesbureaus, omroepen en universiteiten. Daarnaast werken we samen met vele maatschappelijke en culturele organisaties, kunstenaars van velerlei pluimage en journalisten als betrokken sparring partners voor innovatieve ontwikkelingen.

Hieronder vindt u de lijst van partners en opdrachtgevers

Lees verder

Wilt u meer weten over wat we voor u kunnen betekenen?