Onze activiteiten

Agora Europa heeft altijd gewerkt aan activiteiten en projecten waarin de agenda van de bewoners centraal staan. In de loop van de afgelopen 30 jaar is daarbij wel het accent verschoven van participatieprojecten (jaren 90) naar interactieve beleidsvorming (vanaf de eeuwwisseling) naar (in de laatste jaren) meer zeggenschap voor initiatieven van onderop.
Steeds is daarbij het uitgangspunt dat in een goed functionerende democratie meer burgers direct betrokken moeten worden bij de besluitvorming over publieke zaken.
Wij nemen hier van iedere hoofdactiviteit een aantal meer recente projecten op die samen een representatief beeld geven van onze werkzaamheden.
In het archief vindt u een overzicht van alle projecten die in de afgelopen 30 jaar door Agora Europa zijn uitgevoerd.

Onze activiteiten

Ondersteunen burgerinitiatieven

2018 – 2023: Kracht van de Veenkoloniën

2015 – 2018: Maak de Buurt

2003 – 2004: Campagne Initiatieven voor duurzaamheid

Democratische vernieuwing

2020 – heden: Maak 020-Amsterdam

2014 – 2022: Samenwerking met Meer Democratie

1998: Driedaagse van de Lokale Democratie

Interactieve beleidsvorming

2006 – 2007: De Smederijen van Hoogeveen

2001 – 2002: Nieuwe Hollandse Waterlinie

1996 – 1997: Mainport Rotterdam

Advies en projectbegeleiding

2021 – 2022: Adviseurschap wethouder Democratisering Amsterdam

2007 – 2009: Campagnes Nieuw Leven voor Oude Gebouwen, Amsterdam

2011 – 2015: Nieuw Leven in de Hallen

Conferenties, festivals en reizen

2012: Masterclass USA, reis naar presidenstverkiezingen

2000 & 2001: Borders to Cross I (Maastricht) en II (Brussel)

1998 & 2001: Signalendag en Impulsdag – Ministerie van LNV

Kennisoverdracht en publicaties

2011 – 2015: Advies en Kennisoverdracht

2000 – 2002: Trainingen van raadsleden bij invoering dualisme

2018: De Werkplaats Maak de Buurt

“Burgerdeugd, rechtvaardigheidszin en respect voor de publieke opinie
zijn voorwaarden voor het bestaan van een samenleving”

Socrates

“Geen uitmuntende ziel is gevrijwaard van op z’n minst een beetje gekte”

Aristoteles

“De sociale stabiliteit wordt bevorderd als burgers invloed kunnen
uitoefenen op kwesties die hun eigen leven en welzijn betreffen.”

Socrates

Wilt u meer weten over wat we voor u kunnen betekenen?