Socrates (469 – 399 v. Chr): Ware kennis bestaat erin te weten dat men niets weet

Advies en projectbegeleiding

Agora Europa adviseert elke overheid of organisatie die het versterken of vergroten van zeggenschap voor burgers ondersteunt. We geven advies over hoe zeggenschap en mede eigenaarschap van betrokken inwoners vorm gegeven kan worden. Daarnaast begeleiden en organiseren wij participatieve en interactieve projecten. Bij ons advies kijken we altijd naar wat de behoefte en agenda van de betreffende inwoners zijn. Willen zij meer zeggenschap en zo ja hoe willen ze dat vorm geven? In overleg met de betrokken burgers, de politiek en ambtelijke medewerkers ontwerpen we dan een passend proces. Indien gewenst kan Agora Europa het project van begin tot einde begeleiden.

Onze projecten

Wilt u meer weten over wat we voor u kunnen betekenen?