ADVIES en PROJECTBEGELEIDING

2021 – 2022: Adviseurschap wethouder Democratisering Amsterdam

Niesco Dubbelboer adviseerde in deze periode het College van BenW van Amsterdam over de verschillende democratie versterkende maatregelen die de gemeente heeft ingesteld. Doel was om meer zeggenschap te geven aan de Amsterdammers. Hij maakte als speciaal adviseur deel uit van de ambtelijke staf van de wethouder Democratisering Rutger Groot Wassink (GL). Enkele van de resultaten van zijn advisering zijn de geheel vernieuwde Amsterdamse referendumverordening, het invoeren van gelote stadsdeelpanels, het bedenken van het instrument van stadsmoties en stadsamendementen (als extra tool voor actieve insprekers). Tevens adviseerde hij over het nieuwe beleidskader voor betekenisvolle participatie en een nieuw kader voor buurtrechten.

Overige projecten

Wilt u meer weten over wat we voor u kunnen betekenen?