ADVIES en PROJECTBEGELEIDING

2007 en 2009: Campagnes Nieuw Leven voor Oude Gebouwen Amsterdam

Als vervolg op de aanbevelingen van het symposion zijn de publiekscampagnes Nieuw Leven voor Oude Gebouwen ontstaan. Agora Europa organiseert de campagnes in samenwerking met het Atelier van Bouwmeesters, een groep van 9 deskundigen die opkomt voor behoud en hergebruik van het cultuurhistorisch erfgoed in de hoofdstad. Dit Atelier selecteert ook de gebouwen voor de campagne op basis van de volgende 3 criteria;
a) hergebruik moet de komende drie jaar gerealiseerd kunnen worden,
b) eigenaren zijn toch al van plan er een nieuwe bestemming aan te geven,
c) een nieuwe bestemming moet leiden tot maatschappelijke meerwaarde.

Amsterdammers worden geïnformeerd via lokale media zoals het Parool en AT5, posters, huis-aan-huisbladen, maar ook via 55.000 campagne-kranten en de website. Campagnes Nieuw Leven voor Oude Gebouwen. Zij kunnen een stem uitbrengen op het gebouw dat naar hun mening bij voorrang voor hergebruik in aanmerking komt. In totaal hebben meer dan 7500 Mokumers hun stem uitgebracht en een kwart van de deelnemers komt ook met suggesties voor een nieuwe bestemming voor deze gebouwen. De campagnes zijn financieel ondersteund door de gemeente Amsterdam, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties en de Bond Heemschut, afdeling Amsterdam. De eerste campagne is ook door een aantal vastgoedbedrijven ondersteund.

overige projecten

Wilt u meer weten over wat we voor u kunnen betekenen?