ADVIES en PROJECTBEGELEIDING

2011 – 2015: Nieuw Leven in de Hallen – Amsterdam

Vanaf 2011 is Eisse Kalk vanuit Agora Europa actief betrokken als bestuurslid en vanaf 2014 als voorzitter van de Tramremise Ontwikkelings Maatschappij (TROM) bij de plannen voor het herontwikkelen van de voormalige tramremise (18.000 m2 groot) in Amsterdam-West. Dat plan is ontworpen door bouwmeester Andre van Stigt in nauw overleg met de bewonersvereniging Rond de Hallen en met buurtinstellingen en stedelijke ondernemers.

Ter gelegenheid van de officiële opening van de Hallen door burgemeester Eberhard van der Laan in februari 2015 wordt het boek Nieuw Leven in de hallen, 20 jaar plannen voor hergebruik gepresenteerd en wordt een symposion georganiseerd. Eisse Kalk werkt bijna 2 jaar aan de voorbereiding van de publicatie via gesprekken met buurtbewoners, (oud-)bestuurders, projectontwikkelaars en ondernemers. De publicatie is een spannend en leerzaam relaas van twintig jaar strijd tussen vasthoudende buurtbewoners en toekomstige gebruikers, het stadsdeel Oud-West en West en diverse projectontwikkelaars. Uiteindelijk lukt het de TROM (Tramremise Ontwikkelings Maatschappij) met een vitale coalitie van ondernemers, buurtbewoners, stadsdeel, financiers en bouwers de tramremise een nieuw leven te geven: De Hallen Amsterdam.

Het boek is vervaardigd door het “vaste” Agora team: Kanika Frings (ontwerp en lay-out, Carmen Flagiello (selectie van illustraties), Annemarie Wijn (eindredactie) en Eisse Kalk (teksten). Het boek is rijk geïllustreerd met tijdsbeelden en plannen uit de geschiedenis van de voormalige tramremise en de lange periode van plannen maken voor hergebruik.

Overige projecten

Wilt u meer weten over wat we voor u kunnen betekenen?