Interactieve beleidsvorming

1999 – 2000: Geef mij de Ruimte.
5e nota Ruimtelijke Ordening

In het kader van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening hebben IPP en Agora Europa de landelijke discussie Geef mij de Ruimte opgezet en begeleid. Gespreksgroepen in zeven deelgebieden van Nederland discussiëren over de uitgangspunten voor de ruimtelijke inrichting van hun landsdeel. Daarbij wordt gebruik gemaakt van schriftelijke enquêtes, telefonische meningspeilingen, discussiebijeenkomsten, werkgroepen en een afsluitende manifestatie waarin de resultaten worden aangeboden aan minister Pronk van VROM en worden besproken met Kamerleden. Eigen initiatief mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Ministerie van VROM.

 

overige projecten

Wilt u meer weten over wat we voor u kunnen betekenen?