INTERACTIEVE BELEIDSVORMING

1996 – 1997: Mainport Rotterdam

In de eerste landelijke Nut en Noodzaak discussie over de voorgenomen uitbreiding van de Mainport Rotterdam worden de uitgangspunten besproken in zeven regionale werkgroepen in samenhang met de ontwikkeling van haven- gebieden in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland en de verbindingen met het achterland. 5000 mensen nemen deel aan telefonische en schriftelijke enquêtes, werkateliers en discussies via internet. Drie alternatieven worden uitgewerkt. Uit een NIPO enquête blijkt dat het merendeel van de Nederlanders een beperkte uitbreiding wil. Het eindrapport wordt aangeboden aan regering en parlement. Uitvoering: Agora Europa en IPP, in opdracht van het projectbureau VERM (Min. van V&W, VROM, LNV en EZ).

 

Overige projecten

Wilt u meer weten over wat we voor u kunnen betekenen?