Democratische vernieuwing

2014 – 2022 Samenwerking met Meer Democratie

Niesco Dubbelboer is sinds vele jaren de ‘linking pin’ tussen Agora Europa en Meer Democratie. Meer Democratie is in 2014 opgericht om campagnes op te zetten met name gericht op het invoeren van vormen van directe democratie (www.meerdemocratie.nl).
Soms werken beide clubs samen aan een project. Zo heeft in 2020 Agora Europa samen met Pakhuis de Zwijger en Meer Democratie het onderzoeksproject De Verenigde Straten van Amsterdam opgezet https://www.youtube.com/watch?v=pM0c6hf4C9s
Het was een onderzoek naar een nieuwe vorm van representatieve democratie, waarbij in elke straat of buurtje iemand als vertegenwoordiger kan worden gekozen of geloot om een jaar lang de contactpersoon te zijn voor de buurt en de gemeente. Deze persoon is tevens de afgevaardigde naar de jaarlijkse Volksvergadering waar gestemd wordt over stedelijke onderwerpen die in dat jaar als meest belangrijke geagendeerd zijn. Een keer per jaar is er een feestelijke volksvergadering naar Zwitsers model waar gemeenteraad en de plusminus zesduizend Amsterdammers een dag lang samenkomen.[Link naar VNG filmpje Het Ding met Lucas de Man] https://www.youtube.com/watch?v=s8RSzNrZh0w

Niesco geeft regelmatig gastcolleges aan de masteropleiding Universiteit van Humanistiek in Utrecht en de afdeling bestuurskunde van de Hogeschool van Amsterdam.

Voor meer informatie zie: https://www.meerdemocratie.nl/

Overige projecten

Wilt u meer weten over wat we voor u kunnen betekenen?