Ondersteunen bewonersinitiatieven

Burgerberaden

 

Agora Europa adviseert en ondersteunt gemeenten en provincies die burgerberaden willen inzetten. Het vraagt namelijk de nodige voorbereiding om tot een goed besluit te komen om een burgerberaad op te zetten en uit te voeren.

Het burgerberaad geldt als een nieuwe loot aan de boomstam van democratie. Maar het is eigenlijk een oude wortel van die stam. Tijdens de Atheense democratie, met de agora als de plek waar burgers samenkwamen om te overleggen en te stemmen over belangrijke onderwerpen, werd loting volop ingezet in het besturen van stadstaat Athene. Dit systeem met gelote vertegenwoordigers was bedoeld om vrije burgers “beurtelings te laten regeren en geregeerd te laten worden”, aldus Aristoteles.

Met het huidige lage vertrouwen in de representatieve democratie komt loting als alternatief weer naar boven. Het zorgt voor een betere representatie (een dwarsdoorsnede van de gemeenschap) en het benut zowel de kennis en wijsheid van de samenleving als dat het mensen de kans geeft om hun betrokkenheid te tonen. Burgerberaden gaan uit van een deliberatief proces waarbij alle perspectieven op een onderwerp worden gehoord. Het voorkomt een onevenwichtige druk van belangenbehartigers (bedrijven, electoraal, actiegroepen) en zorgt dat feiten belangrijker zijn dan meningen.

Lees verder

Overige projecten

Wilt u meer weten over wat we voor u kunnen betekenen?