Meer Democratie is een partnerorganisatie van Agora Europa. Als  burgerbeweging met meer dan 50.000 volgers, wil het de directe invloed van alle Nederlanders op het beleid vergroten. In Den Haag ligt een voorstel voor om het verbieden van politieke partijen makkelijker te maken. Partijen die een daadwerkelijke en reële bedreiging vormen voor de democratische rechtsstaat, zouden door de rechter verboden kunnen worden. Vanuit Meer Democratie zijn we een actie gestart om de Tweede Kamer op te roepen niet in te stemmen met dit wetsvoorstel. Voor ons is het niet een rechter die moet bepalen of een partij al dan niet democratie ondermijnend is, maar de kiezer die er mee moet afrekenen al naar gelang de ernst van de situatie.
Een gezonde democratie gaat uit van fundamenteel vertrouwen in het oordeelsvermogen van de kiezer.

Lees meer op de website van Meer Democratie