Op 11 november 2022 organiseerde een coalitie van maatschappelijke organisaties, waaronder Agora Europa, de conferentie Democracy under Threat. De reden voor de conferentie is de door de Verenigde Staten geïnitieerde internationale conferentie Summit for Democracy. In het voorjaar van 2023 vindt er een nieuwe conferentie plaats en vanuit de maatschappelijke organisaties is een aantal speerpunten geadresseerd. Niesco Dubbelboer gaf samen met Eva Rovers van Bureau Burgerberaad een deelsessie over hoe gelote burgerberaden in landen kan helpen de democratie te versterken. Ook in Nederland staat de democratie onder druk. Met het afschaffen van het referendum in 2018, het toeslagenschandaal en de top down maatregelen rond de corona pandemie, is de democratie ook in Nederland meer onder druk komen te staan.

Voor Agora Europa is het belangrijk om via de conferentie en het manifest een bijdrage te leveren aan deze discussie.