Ondersteunen bewonersinitiatieven

2018 – 2022: Kracht van de Veenkoloniën

 

Vanaf 2018 ondersteunen 2 medewerkers van Agora Europa (Eisse Kalk en Niesco Dubbelboer) de Bewonersraad Kracht van de Veenkoloniën. Voorzitter van deze Bewonersraad is Joke Bakker, voormalig voorzitter van het LSA.

Zij is in 2017 gevraagd bewoners te vertegenwoordigen in de Stuurgroep van het programma Kans voor de Veenkoloniën. Dit programma stelt zich ten doel de achterstanden in de gezondheidssituatie van inwoners van de Drents-Groninger Veenkoloniën te verminderen over een periode van 8 jaren. Joke nam het initiatief een werkgroep Bewoners in te stellen die inmiddels is uitgegroeid tot een Bewonersraad Kracht van de Veenkoloniën met een eigenstandig programma en budget.

Agora Europa is penvoerder voor dit programma en werkt samen in een kernteam met medewerkers van ondersteuningsinstellingen BOKD in Drenthe en Vereniging Groninger Dorpen  met Joke Bakker als voorzitter.

Onze activiteiten bestaan uit:

  • het ondersteunen van bewonersinitiatieven op zes maatschappelijke terreinen: Wonen en leefomgeving; Zorgen doen we samen, Samen koken en eten, Armoedebestrijding en recycling, Bewegen, sport en recreatie, Duurzame energie.
  • Het beleggen van themabijeenkomsten waarin bewonersinitiatieven hun ervaringen uitwisselen en kansen voor verbreding en ondersteuning bespreken
  • Een jaarlijkse inspiratieconferentie waarin bewonersinitiatieven uit de leefwereld die streven naar meer zeggenschap en eigenaarschap, worden besproken met vertegenwoordigers van de systeemwereld
  • Het uitbrengen van een nieuwsbrief en het ontwikkelen van een website waarin bewonersinitiatieven hun nieuws en ervaringen uitwisselen
    (Kracht van de veenkoloniën.nl)
  • Het verstrekken van kiem- en zaaigeld aan (door)startende initiatieven

Overige projecten

Wilt u meer weten over wat we voor u kunnen betekenen?