Ondersteunen bewonersinitiatieven

2003-2004: Campagne
Initiatieven voor Duurzaamheid

Agora Europa, IPP en IVN zetten een project op waarin burgerinitiatieven op het vlak van duurzaamheid worden opgespoord en ondersteund. Dit geschiedt via werkconferenties in 8 provincies en een slotmanifestatie in Madurodam. De duurzaamheidsinitiatieven omvatten praktische voorstellen op het terrein van verkeer, landbouw, milieu, energie, bouwen en wonen, stads- en dorpsontwikkeling, natuurbehoud, landschapsontwikkeling en recycling. Initiatiefnemers komen samen in vervolgconferenties waar afspraken worden gemaakt met overheden en maatschappelijke organisaties over uitvoering en ondersteuning.

Overige projecten

Wilt u meer weten over wat we voor u kunnen betekenen?