Ondersteunen bewonersinitiatieven

1998: Eibergen
Hand in hand voor het platteland

 

IPP en Agora Europa zetten samen met het Servicecentrum Plattelandsontwikkeling Achterhoek (SPA) een project op waarin initiatieven vanuit de bevolking worden ondersteund. De werkmethode omvat een telefonische raadpleging van bestuurders, raadsleden en ambtenaren, die ook kleine werkgroepen met initiatiefnemers voorzitten en ondersteunen. Een tentoonstelling met presentaties van alle 15 projecten wordt ingericht. Raadsleden nemen op interactieve wijze beslissingen over deze projecten door vooraf met de initiatiefnemers in het openbaar te discussiëren over de mogelijke bijdrage van de gemeente aan het initiatief.

Overige projecten

Wilt u meer weten over wat we voor u kunnen betekenen?