Ondersteunen bewonersinitiatieven

1998: Wijnbergen
nieuwbouwwijk in Doetinchem

 

Bij de planontwikkeling voor 1000 nieuwbouwwoningen voor de wijk Wijnbergen in Doetinchem zijn de cultuurhistorische kwaliteiten van het gebied geïnventariseerd. Een fietstocht/schouw aan de hand van een schouwkaart heeft de bestaande kwaliteiten en belemmeringen en zaken die veranderd moeten worden duidelijk gemaakt. Tevens is een eerste discussie gevoerd over de uitgangspunten voor de toekomstige ontwikkeling en inrichting van het gebied. Dit vormt de basis voor het stedenbouwkundig plan voor deze nieuwe woonbuurt.

Overige projecten

Wilt u meer weten over wat we voor u kunnen betekenen?