Ondersteunen bewonersinitiatieven

2015-2016 Werkplaats Maak de Buurt

Stichting Agora Europa voert in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken, een onderzoek uit naar de valkuilen en kansen voor buurtinitiatieven. De centrale vraag is wat initiatiefnemers nodig hebben om hun initiatief zo goed mogelijk op te starten of door te ontwikkelen. Subvragen gaan over de kansen en belemmeringen in regelgeving, politieke en ambtelijke cultuur, maar ook vraagstukken of het gelijkheidsbeginsel nog wel overeind kan blijven en er niet veel meer – gebaseerd op de diversiteit in burgerkracht – maatwerk geleverd moet worden. Onderliggend gaat het over loslaten en wederzijds vertrouwen tussen overheid en burgers.

In het project De Werkplaats MaakdeBuurt werken de gemeenten Deventer, Rotterdam, Amsterdam-Oost, Eindhoven en Almere mee en geïnteresseerd voor deelname zijn gemeente Deurne, Hilversum, Groningen en Breda. In al die gemeenten volgen we twee of drie buurtinitiatieven die exemplarisch zijn voor de ontwikkelingen in Nederland.

Lees verder

Overige projecten

Wilt u meer weten over wat we voor u kunnen betekenen?