Agora Europa

Al meer dan 30 jaar is Agora Europa een van de aanjagers van het versterken van zeggenschap van burgers in Nederland. De kennis, ervaring en betrokkenheid van burgers in onze samenleving is ongelooflijk groot. Agora Europa helpt hen om een stevige plek te krijgen in politiek en bestuur.

Actuele projecten

Burgerberaden

Agora Europa adviseert en ondersteunt gemeenten en provincies die burgerberaden willen inzetten. Het vraagt namelijk de nodige voorbereiding om tot een goed besluit te komen om een burgerberaad op te zetten en uit te voeren.

Lees meer

Kracht van de Veenkoloniën

Vanaf 2018 ondersteunen 2 medewerkers van Agora Europa de Bewonersraad Kracht van de Veenkoloniën.
Dit programma stelt zich ten doel de achterstanden in de gezondheidssituatie van inwoners van de Drents-Groninger Veenkoloniën te verminderen over een periode van 8 jaren.
Agora Europa is penvoerder voor dit programma en werkt samen in een kernteam met medewerkers van ondersteuningsinstellingen BOKD in Drenthe en Vereniging Groninger Dorpen.

Lees meer

Onze activiteiten

Ondersteunen burgerinitiatieven

Agora Europa streeft ernaar dat bewonersinitiatieven meer ruimte, positie en rechten krijgen. Agora Europa heeft vele projecten opgezet om initiatieven te helpen hun weg te vinden in de complexe bestuurlijke en politieke wereld.

Democratische vernieuwing

Voor een goed functionerende democratie is het essentieel dat burgers wezenlijk invloed hebben op politieke beleids- en besluitvorming. Agora Europa richt zich met democratische vernieuwing op effectieve en creatieve manieren om die invloed te vergroten.

Interactieve beleidsvorming

Agora Europa heeft altijd vooropgelopen in het bedenken en in de praktijk brengen van methodes waarop burgers vanaf het begin betrokken kunnen worden bij beleidsprocessen. Agora Europa heeft in haar bestaan talloze interactieve projecten opgezet op diverse beleidsterreinen en op lokaal, provinciaal, nationaal en internationaal niveau.

Advies en projectbegeleiding

Agora Europa adviseert elke overheid of organisatie die het versterken of vergroten van zeggenschap voor (actieve) burgers ondersteunt. We geven advies over hoe zeggenschap en mede eigenaarschap van betrokken inwoners vormgegeven kan worden.

Conferenties, festivals en reizen

Agora Europa organiseert creatieve en vernieuwende conferenties, festivals en campagnes. Wij zetten ons in voor opdrachtgevers en (bewoners)organisaties die een inspirerend evenement met een mooie mix van inhoud en culturele activiteiten en een inspirerende conferentie, festival of campagne willen opzetten.

Onderzoek en publicaties

Agora Europa voert praktijkgerichte onderzoeken uit die initiatiefnemers verder helpen; bij voorkeur in overleg met of door initiatiefnemers uitgevoerd. Ook publiceert Agora Europa in eigen beheer boeken.

“Burgerdeugd, rechtvaardigheidszin en respect voor de publieke opinie
zijn voorwaarden voor het bestaan van een samenleving”

Socrates

“Geen uitmuntende ziel is gevrijwaard van op z’n minst een beetje gekte”

Aristoteles

“De sociale stabiliteit wordt bevorderd als burgers invloed kunnen
uitoefenen op kwesties die hun eigen leven en welzijn betreffen.”

Socrates

Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem dan contact met ons op en we gaan graag met u in gesprek.