CONFERENTIES, FESTIVALS en REIZEN

1998 en 2001: Signalendag en Impulsdag voor Ministerie LNV

Het ministerie van LNV (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) zegt de schakel te willen zijn tussen Brussel en Borculo en daarvoor is het nodig de nationale en internationale signalen uit de maatschappij op te vangen. Het gaat erom de signalen niet te dempen, maar te versterken en daar nieuw beleid mee maken. Samen met het IPP en medewerkers van het ministerie heeft Agora Europa uit stad en platteland, boeren, burgers en buitenlui uitgenodigd om alarmerende of hoopvolle signalen af te komen geven. Onderdeel van de Signalendag was het organiseren van een High Tea; met directeuren, staatssecretaris en minister van LNV als gastheren/gastvrouwen.
Ook voor diverse andere ministeries hebben we conferenties georganiseerd, waarin ambtenaren en bestuurders geconfronteerd worden met de opvattingen van actieve bewoners en maatschappelijke organisaties.

overige projecten

Wilt u meer weten over wat we voor u kunnen betekenen?