1997 Panoramadag, Rijkswaterstaat, 13 november
 
 
“Burgerdeugd, rechtvaardigheidszin en respect voor de publieke
opinie zijn voorwaarden voor het bestaan van een samenleving”


-  Socrates
 
 
   
 
Agora zet zich in voor opdrachtgevers en bewonersorganisaties die een creatieve en inspirerende conferentie of campagne willen opzetten waarin een mix van democratische vernieuwing en culturele activiteiten wordt nagestreefd.
Lees meer bij de betreffende conferenties en campagnes;

2007 + 2008-2009 Campagne Nieuw leven voor oude gebouwen
2007 Symposion Hilversum, 30 mei
2005-2006 Bouwmeesters met Draagvlak
2002 Conferentie Business as Usual? 12 september
2002 Symposion Cultuurhistorie en Ruimtelijke Kwaliteit, 11 juni
2001 Conferentie Impuls voor Vernieuwing, 27 november
2001 Conferentie XPIN Startdag, Min. BZK, 14 juni
2001 Conferentie over plattelandsontwikkeling in de Achterhoek, 1 maart
2000 Festival Lokale Helden, 20 mei
2000-2002 Tolerantiejaar, Zaanstreek
1999 Agendadag van de Toekomst, Min. V&W, 17 mei
1998 De driedaagse van de lokale democratie in Emmen, Den Bosch en Amsterdam
1997 Panoramadag, Rijkswaterstaat, 13 november