Trainingen en cursussen
 
 
“Geen uitmuntende ziel is gevrijwaard van op z'n minst een beetje
gekte”


-  Aristoteles
 
 
   
 

Is het voor het ministerie van Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
(LNV) Business as Usual of zijn de recente ontwikkelingen van grote betekenis voor de taak, rol en werkwijze van LNV? Dit stond centraal op een conferentie die wij in hun opdracht hebben georganiseerd. Daarmee samenhangend hebben wij samen met LNV medewerkers de redactie en productie verzorgd van de bundel ‘Hollandse Nieuwe’, een verzameling kritische essays over maatschappelijke ontwikkelingen die met de invloedssfeer van het ministerie te maken hebben. Het gat in het boekje symboliseert de doorkijk naar de ontwikkelingen in de samenleving in Nederland. De bundel is op de conferentie aangeboden aan minister Veerman.
Enkele van de auteurs in deze bundel zijn Herbert Blankesteijn, Marien Abrahamse, Lara van Druten, Paul Cliteur, Jeroen van Merwijk, Arie van den Brand, Pieter Hilhorst, en Jan Willem Hament.

 

Hollandse Nieuwe, Business as Usual

de publicatie van het Ministerie LNV