Trainingen en cursussen
 
 
“Geen uitmuntende ziel is gevrijwaard van op z'n minst een beetje
gekte”


-  Aristoteles
 
 
   
 

Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij probeert met wisselend succes signalen uit de maatschappij op te vangen en impulsen voor vernieuwing af te geven. Daarbij is Agora Europa al een aantal keren betrokken geweest. Zie De Signalendag in 1998. Op 27 november 2001 heeft dit geresulteerd in een conferentie over het Ministerie van Voedsel en Groen in de Passagiers Terminal Amsterdam waar een grote variatie aan workshops is georganiseerd die een illustratie geven van de werkvormen die wij op conferenties hanteren:

 

 • creative writing met LOESJE;
 • beeldhouwen, al dan niet in speksteen;
 • leren hoe je verhalen kunt vertellen of schrijven;
 • jongleren om de kunst van het loslaten te oefenen;
 • een film of videoproductie bekijken;
 • een interactief rollenspel spelen;
 • aan debatten of diner pensants deelnemen over het thema;
 • aan visioning ofwel geleide fantasie doen;
 • voorwaarden bespreken die vervuld moeten zijn om een maatschappelijk debat behoorlijk te kunnen voeren;
 • de mogelijkheden bekijken om innovaties en experimenten bijvoorbeeld in de Reconstructie te stimuleren;
 • mogelijkheden voor coalities en netwerken laten aandragen door maatschappelijke initiatiefnemers.


 

LNV Impulsdag,