Trainingen en cursussen
 
 
“Burgerdeugd, rechtvaardigheidszin en respect voor de publieke
opinie zijn voorwaarden voor het bestaan van een samenleving”


-  Socrates
 
 
   
 

Als start van de middag vindt de feestelijke heroprichting van de Kei plaats op de Keibrink, die vooral door de niet-aflatende inspanningen van mede-organisator van het symposion Janneke Monshouwer tot stand is gekomen.

De opening van het symposion gebeurt via een videoboodschap van burgemeester Ernst Bakker, vervolgens licht gespreksleider Eisse Kalk het programma en de doelstellingen van het symposion toe. Inwoners en raadsleden van Hilversum presenteren in beelden en teksten wat zij mooi en lelijk vinden in Hilversum en waarom.

Door middel van interviews met deelnemers van betrokken partijen (bewoners, cultuurhistorische organisaties, corporaties en marktpartijen) worden de kwaliteiten en de ambities voor verdere ontwikkeling geïnventariseerd. Hoofdthema's daarbij zijn;

 

  • verleden en toekomst; behoud en ontwikkeling 
  • stad en dorp, concentratie en differentiatie; kwaliteit architectuur/stedenbouw
  • groei en ontwikkeling, woningbouwprogramma, leefbaarheid en duurzaamheid

 

Met de aanwezigen wordt gesproken welke maatregelen nodig zijn om die kwaliteiten gezamenlijk te ontwikkelen en vervolgens te realiseren. Fons Asselbergs, Rijksadviseur voor het Cultureel Erfgoed, licht zijn visie op de ontwikkeling van Hilversum toe. Op de vraag hoe de toekomst van Hilversum als Tuinstad er uit kan zien, antwoordt Fons Asselbergs; Hilversum is dorp EN stad, je moet je verleden  niet ontkennen en jezelf drie vargen stellen: wie ben je, waar kom je vandaan, waar ga je naartoe. De gemeente zal er goed aan doen, een 'New Deal' te sluiten met de bewoners als preambule van het nieuwe visiedocument. Niet voordurend polariseren en politiseren.

 

Symposion Hilversum Tuinstad, logo

Logo Symposion Hilversum Tuinstad in Ontwikkeling

 

De onthulling van de Kei door wethouder Jan Rensen

Symposion Hilversum Tuinstad, onthulling KeiSymposion Hilversum Tuinstad, onthulling Kei