Trainingen en cursussen
 
 
“De burger is iemand die deelneemt aan het maatschappelijk
leven, door beurtelings geregeerd te worden en te regeren.”


-  Aristoteles
 
 
   
 

Samen met de medewerkers van het ministerie van Verkeer & Waterstaat zijn de agendathema’s opgesteld. Het Ministerie ziet 3 type rollen voor zichzelf weggelegd: die van butler op het gebied van de logistiek en organisatie, die van makelaar op het gebied van communicatie met de samenleving en die van vakman.

De thema's op de agenda-dag waren; beprijzing, benutting, bestuur op maat, ruimtelijke structuren, Europa, kennis, en communicatie.

 

Agenda-dag Spes

agenda-dag ministerie verkeer en waterstaat

 

 

 

links; Spes (Hoop) als metafoor voor de thema's.