Trainingen en cursussen
 
 
“Geen uitmuntende ziel is gevrijwaard van op z'n minst een beetje
gekte”


-  Aristoteles
 
 
   
 

De doelstelling was een groter tolerantiebewustzijn genereren bij een doelgroep van schoolgaande, werkende en werkloze jeugd in de regio Zaanstad, Oostzaan, Landsmeer en Wormerland. Dit betreft ongeveer 37.000 jonge mensen.

Daarbij moet tegemoet worden gekomen aan de behoefte van de doelgroep aan ontmoetingsactiviteiten, maar evenzeer aan de behoefte van scholen aan continuiteit in de aandacht van tolerantiewaarden, en aansluiting van activiteiten van het Toleerantiejaar bij de lesprogramma's.

Agora heeft o.a. lespakketten ontwikkeld over de thema's sexuele geaardheid, hoe jongeren met elkaar omgaan, drugs, criminaliteit, en culturele verschillen.

Tolerantiejaar Zaanstreek

tolerantiejaar Zaanstreek