Trainingen en cursussen
 
 
“Burgerdeugd, rechtvaardigheidszin en respect voor de publieke
opinie zijn voorwaarden voor het bestaan van een samenleving”


-  Socrates
 
 
   
 

Het IPP/Agora project Cultuurhistorie en Ruimtelijke Kwaliteit heeft geïnventariseerd op welke manier cultuurhistorische waarden zinvol kunnen worden ingebed in ruimtelijke plannen en dan met name in processen waarin alle betrokkenen (initiatiefnemers, overheden, ontwerpers en vormgevers, belangstellende burgers, maatschappelijke organisaties en private partijen) een inbreng kunnen hebben. Tijdens het symposion zijn de praktijkervaringen getoetst aan de inzichten van de deskundigen en zijn aanbevelingen geformuleerd voor de wijze waarop plannen en projecten in de toekomst op interactieve wijze kunnen worden ontwikkeld op basis van het uitgangspunt Behoud door Ontwikkeling, zoals dat is geformuleerd in de Nota Belvedere.Het motto Behoud door Ontwikkeling is van een vage notie ontwikkeld tot een handzame, praktijkgerichte invulling (in opdracht van en in samenwerking met het projectbureau Belvedere).

symposion cultuurhistorische en ruimtelijke kwaliteit