2007 Campagne Nieuw leven voor oude gebouwen

De campagne Nieuw Leven voor Oude Gebouwen is opgezet om een platform te bieden aan alle burgers, maatschappelijke organisaties, overheden en marktpartijen die zich in willen zetten voor behoud en hergebruik van gebouwen en stedenbouwkundige complexen die niet zouden mogen verdwijnen uit de stad. Omdat ze, mooi of niet mooi, wel of geen monument onderdeel uitmaken van het stedelijk weefsel en van de geschiedenis van de stad en omdat ze vaak een nieuwe impuls kunnen geven aan de ontwikkeling van de buurten en stadsdelen waarin ze gelegen zijn.

Het uitgangspunt van de publiekscampagne is geweest de gang van zaken rond hergebruik van gebouwen nu eens om te draaien. Niet eerst plannen laten maken voor sloop of voor hergebruik met omstreden functies waartegen pas in een laat stadium verzet tegen aangetekend kan worden. Maar beginnen met de vraag: wat willen we vanuit de samenleving gezien dat er gaat gebeuren met gebouwen en gebieden die aan een nieuw leven toe zijn. Geen draagvlak creëren voor mooie plannen en beleidsnota’s die in de binnenkamer zijn uitgedacht. Maar het reeds aanwezige draagvlak voor het nieuwe leven van oude gebouwen zichtbaar en bespreekbaar maken.

Lees verder

column1-image2Aviation

column2-image1Aquisitions

column3-image1Technology

column1-image3Capital Markets

column2-image1Financial Advice

column3-image1Properties

column1-image3Charities

column2-image1International

column3-image1Entertainment

column1-image5Data Protection

column2-image1Oil and Gas

column3-image1Private Equity

column1-image6Environment

column2-image1Capital Markets

column3-image1Real Estate

Let’s work together

We work as a single united team with market leading firms around the world and give our clients the highest quality advice possible.