2005 Burgerinitiatieven voor veiligheid en leefbaarheid in Dordrecht

In samenwerking met het actieve buurtkomite Transvaal en het wijkmanagementteam voor de Staart/Reeland begeleidt Agora Europa een campagne die er op gericht is buurtbewoners te stimuleren tot eigen initiatieven op het vlak van leefbaarheid en veiligheid in de Transvaal- en Indische buurt. Het project wordt uitgevoerd in opdracht van de afdeling Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Dordrecht.
Op de openbare bijeenkomst die volgde op de verspreiding van de veiligheidswijzer (een enquête naar wensen en opvattingen van bewoners) is besloten dat initiatieven rond 3 concrete thema’s zullen worden uitgewerkt:
a. Rommel op Straat (zwerfvuil, gebruik en misbruik van vuilcontainers, schoonhouden van de eigen buurt)
b. Veilig wonen in de buurt (tegengaan verloedering, aanpakken overlast, mede als gevolg van (illegale) overbewoning)
c. Verkeers(on)veiligheid (te hard rijden, parkeerproblemen, knelpunten voetgangers)
Bewoners worden benaderd via individuele huisbezoeken die worden uitgevoerd door de plaatselijke opbouwwerker van de Dordtse Welzijnsorganisatie in samenwerking met buurtbewoners en de wijkmanager. De initiatieven worden besproken en uitgewerkt in samenwerking met het buurtkomite en initiatiefnemers uit de straten waar de problemen zich het meest voordoen.
De resultaten en ervaringen worden einde 2005 vastgelegd in een eindrapportage waarin ook de gebruikte werkvormen en methoden worden beschreven en geanalyseerd.

column1-image2Aviation

column2-image1Aquisitions

column3-image1Technology

column1-image3Capital Markets

column2-image1Financial Advice

column3-image1Properties

column1-image3Charities

column2-image1International

column3-image1Entertainment

column1-image5Data Protection

column2-image1Oil and Gas

column3-image1Private Equity

column1-image6Environment

column2-image1Capital Markets

column3-image1Real Estate

Let’s work together

We work as a single united team with market leading firms around the world and give our clients the highest quality advice possible.