Trainingen en cursussen
 
 
“Geen uitmuntende ziel is gevrijwaard van op z'n minst een beetje
gekte”


-  Aristoteles
 
 
   
 

Op basis van haar ervaringen met het ondersteunen van burgerinitiatieven doet Agora aan
colleges van B en W en politiecommissarissen een aanbod om gezamenlijk met betrokken
partijen initiatieven ter bevordering van veiligheid en leefbaarheid te ondersteunen. Dat
resulteert in samenwerking met opbouwwerkers, gemeente en politie in:


Dordrecht – de Transvaalbuurt en de Indische Buurt


Middelburg – Nieuw Middelburg