Trainingen en cursussen
 
 
“De sociale stabiliteit wordt bevorderd als burgers invloed kunnen uitoefenen op kwesties die hun eigen leven en welzijn betreffen.”

-  Socrates
 
 
   
 
In de wijk Nieuw Middelburg heeft Agora Europa een campagne opgezet en begeleid dat tot doel heeft de bewoners van deze wijk te stimuleren zelf initiatieven te nemen om de veiligheid en leefbaarheid van hun buurt te verbeteren. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Middelburg, de Stichting Welzijn Middelburg en de plaatselijke woningcorporatie Woongoed. Het project wordt financieel ondersteund door de provincie Zeeland, de gemeente Middelburg en Woongoed.
In het kader van dit project zijn door bewoners initiatieven ondernomen rond 6 concrete thema’s:
a. Verbeteren van de woonomgeving met o.m. een wijkopruimdag
b. Gedrag en omgangsvormen (trainingen voor buurtbemiddeling)
c. Verkeers(on)veiligheid
d. Jongerenaanpak
e. Veiligheid in en om de woning
f. Aanpak sociale problemen.

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met een actieve wijkbeheergroep en diverse professionals. De campagne wordt in januari 2006 afgerond met een presentatie van alle initiatieven en een eindrapport waarin de opgedane ervaringen worden overgedragen aan de gemeente Middelburg en aan andere Zeeuwse gemeenten die de campagne ook tijdens de uitvoering volgen door het bijwonen van de grote publieksbijeenkomsten die in het kader van de campagne worden belegd.

optreden slotbijeenkomst Nieuw-Middelburg

Optreden tijdens slotbijeenkomst Inititatieven voor Veiligheid Nieuw-Middelburg

 

Eindverslag Initiatieven voor Veiligheid Nieuw-Middelburg