Trainingen en cursussen
 
 
“De sociale stabiliteit wordt bevorderd als burgers invloed kunnen uitoefenen op kwesties die hun eigen leven en welzijn betreffen.”

-  Socrates
 
 
   
 

In 2008-2009 heeft Agora Europa een maatschappelijke verkenning voor de herontwikkeling van de Scholendriehoek uitgevoerd in opdracht van het stadsdeel Bos en Lommer.

 

In de maanden november 2010 tot en met april 2011 heeft de Overleggroep Herontwikkeling Scholendriehoek (OHS) zich vervolgens gebogen over mogelijke hergebruik scenario’s voor de Scholendriehoek en met nadruk op een herbestemming van het Elseviergebouw.
In het gebied van de Scholendriehoek staan negen gebouwen (waaronder één tijdelijk noodgebouw) waarvan drie gebouwen te kampen hebben met (gehele of gedeeltelijke) leegstand. In opdracht van het stadsdeel West en met steun van een Impulsbudget van het ministerie van WWI heeft de OHS een ontwikkelingsplan opgesteld voor nieuwe economische en maatschappelijke functies voor de drie ‘hoofdgebouwen’ van de Scholendriehoek. Nadruk ligt op het Elseviergebouw en de voormalige ROC (de vroegere Daniel Goedkoopschool). In relatie tot deze gebouwen is er een integrale visie op het gebied ontwikkeld waarin ook de Hendrick de Keyserschool, het gebouw van buurthuis De Schaffelaar en de Multatulischool zijn opgenomen.

 

In juli 2011 is de eindrapportage Herontwikkelingsplan Scholendriehoek uitgekomen. Klik hier als u interesse heeft om deze te ontvangen.


luchtfoto Scholendriehoek