Trainingen en cursussen
 
 
“De sociale stabiliteit wordt bevorderd als burgers invloed kunnen uitoefenen op kwesties die hun eigen leven en welzijn betreffen.”

-  Socrates
 
 
   
 

De Bagijneweide in Zwolle wordt een wijk met allure

 

bagijneweide De Bagijneweide is een kleine wijk in het centrum van Zwolle, deels omringd door de stadsgracht. Met de watertoren als kenmerkende landmark aan de noordzijde.

In het verleden hebben gemeente, woningcorporatie en projectontwikkelaars tot twee keer toe toekomstvisies opgesteld. Beide keren liepen die visies vast omdat de bewoners zich er niet in herkenden of omdat het College zijn visie bijstelde.
Bij de derde keer heeft de Gemeente Zwolle het proces laten begeleiden door een derde partij: Agora Europa (Eisse Kalk).

Als onderdeel van het ontwerpproces heeft Rode Wouw samen met Architectenbureau Heren 5 weer een Charrette georganiseerd. Drie zaterdagen lang is er gewerkt. Om te beginnen met een wijkwandeling op zoek naar de schatten van de wijk. De tweede zaterdag was de open ontwerpstart. Op zaterdag drie heeft Heren5 de belangrijkste scenario’s gepresenteerd. Met mooie namen als ‘Zwols Monmartre’, ‘Groene Cultuurvinger’ en ‘Regionaal Cultuurcentrum’. Steeds zijn er rond de 70 bewoners actief geweest die alle dagen hard hebben meegetekend en ontworpen.

Eind januari zijn alle bewoners akkoord gegaan met de uitgangspunten voor de wijk. Kunst en Cultuur wordt de drager van Bagijneweide en verder een open wijk waar ontmoeting en utwisseling plaats vind. En de omgeving gevarieerd is gebouwd.

Het proces heeft Rode Wouw gedaan in sterke samenwerking met de bewonerswerkgroep in de wijk.
bron: www.rodewouw.nl