Trainingen en cursussen
 
 
“De burger is iemand die deelneemt aan het maatschappelijk
leven, door beurtelings geregeerd te worden en te regeren.”


-  Aristoteles
 
 
   
 

Atelier Bouwmeesters

Eigen zienswijze
Het Atelier Bouwmeesters is gericht op oude gebouwen met karakter. Soms hebben zulke gebouwen een monumentaal karakter, maar vaak zijn zij vooral markant. Die gebouwen doe je niet gauw weg, vindt het Atelier.
Het Atelier van Bouwmeesters beoordeelt de mogelijkheden van bestaande gebouwen op basis van een eigen zienswijze. Het Atelier zal zich eerst afvragen: welke functies passen bij dit gebouw? Of beter gezegd: welk nieuw gebruik zal zich soepel kunnen voegen in de structuur van het gebouw?

Maar het draait bij het Atelier niet alleen om het gebouw en het behoud daarvan. De kern van de zaak is het gebouw in de relatie met zijn context. Heeft het gebouw, met een nieuwe of vernieuwde functie, hier recht van bestaan? Kan het gebouw bijvoorbeeld een impuls geven aan de ontwikkeling van het gebied? Soms heeft het gebouw daarbij een voortrekkersrol.
Zoín nieuwe functie moet vanzelfsprekend aansluiten bij de maatschappelijke opgaven in de omgeving, op het gebied van wonen, onderwijs en werk. Dat kan op allerlei manieren vorm krijgen. Denk daarbij de ene keer aan ruimte voor startende bedrijfjes, woonruimte voor mensen aan het begin van hun woonloopbaan, combinaties van wonen en werken. Maar een andere keer kan weer eens de juiste impuls worden gegeven aan de ontwikkeling van een gebied, met markante bedrijven of karakteristieke appartementen in een hoog marktsegment.

Intermediair
Het Atelier Bouwmeesters heeft een intermediaire rol. Initiatieven komen van gemeenten en van professionele organisaties of van bewonersorganisaties. Het Atelier houdt het gebouw eerst Ďtegen het lichtí en verkent de juiste functie of thematiek voor het gebouw. Ook brengt het Atelier verbindingen tot stand tussen de betrokken partijen. Zo ontstaat een basis voor het verdere proces. Het Atelier stelt een opdrachtgever voor die duurzaam betrokken zal blijven bij het project, ook in de beheerfase. Ook stelt het atelier een architect voor, een ontwerper die past bij de specifieke opgave. Tenslotte geeft het Atelier de richting aan voor de aanpak van de ontwikkeling en exploitatie. De voorgestelde team pakt vervolgens het onderzoek op naar de haalbaarheid. In zoín proces blijkt het bij de opdrachtgever en architect vaak te gaan om de effectieve combinatie van vakmanschap en onconventioneel denken. Zonodig blijft het Atelier impulsen geven tijdens het haalbaarheidsonderzoek. 

Condities
Gebouwen blijken vooral ten onder te gaan aan externe voorwaarden. Aan beperkingen in bestemmingsplannen of aan hoog opgeschroefde grondexploitaties. Het Atelier Bouwmeesters zal partijen wijzen op deze situaties, waarbij de randvoorwaarden haaks staan op de ambities of op het officiŽle beleid.
Het rekenwerk gaat bijvoorbeeld vaak niet over het gebouw zelf, maar over de potentiŽle waarde van de grond onder het gebouw. Het gebouw is dan al weggerekend. Of er wordt strikt geredeneerd vanuit het rendement van een afzonderlijk gebouw, zonder oog voor de impuls die een ouder, karakteristiek gebouw kan geven aan de waardeontwikkeling van een groter gebied. 

Netwerk
Het Atelier Bouwmeester vormt een netwerk met lijnen naar partners, opdrachtgevers, architecten en adviseurs. Het Atelier is de kern, de partners vormen de cirkel. De relatie met de partners is gebaseerd op een gelijke kijk op de zaak, met dezelfde ideeŽn over de aanpak van bestaande, waardevolle gebouwen.

25 01 2007 HM
Lees meer....