Trainingen en cursussen
 
 
“Geen uitmuntende ziel is gevrijwaard van op z'n minst een beetje
gekte”


-  Aristoteles
 
 
   
 

In 2001 zijn in het jaar voorafgaand aan de verkiezing van een nieuwe deelraad voor Stadsdeel Amsterdam Centrum door het IPP (Instituut voor Publiek en Politiek) en Agora Europa 6 concrete voorstellen voor directe democratie uitgewerkt en besproken tijdens een startconferentie in de vorm van een volksvergadering in de Amstelkerk.

 

de voorstellen waren;

 

  • agendarecht,
  • interactieve beleidsvorming,
  • verantwoording afleggen,
  • wijkbudgetten,
  • volksinitiatief,
  • budgetrecht voor burgers

 

Vervolgens zijn in het weekblad de Echo de Amsterdammers in de gelegenheid gesteld om via de zogenaamde opiniewijzer hun mening te geven over deze voorstellen en de resultaten daarvan te bespreken op een openbare discussiebijeenkomst.

 

Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Centrum heeft diverse aanbevelingen overgenomen in haar bestuursakkoord van maart 2002.

Beslis mee in de Binnenstad, Amsterdam

Beslis mee in de Binnenstad, Amsterdam
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

illustraties bij de Opiniewijzer, gepubliceerd in de Echo, 6 februari 2002