Trainingen en cursussen
 
 
“De burger is iemand die deelneemt aan het maatschappelijk
leven, door beurtelings geregeerd te worden en te regeren.”


-  Aristoteles
 
 
   
 

Agora Europa heeft tot 2005 het secretariaat verzorgd voor het Initiative & Referendum Institute Europe, een Europese organisatie die in 2001 is opgericht voor onderzoek naar en educatie over referendum en volksinitiatief in heel Europa. IRI Europe verzamelt expertise over referenda in heel Europa en organiseert conferenties, brengt publicaties uit en adviseert overheden over hoe goede referendumregelingen in elkaar gezet kunnen worden. IRI Europe is onder meer betrokken bij het opstellen van aanbevelingen omtren Europees referendum in de Conventie over de Toekomst van Europa. Bezoek de website voor meer informatie; www.iri-europe.org

Initiative & Referendum Institute Europe