Trainingen en cursussen
 
 
“Geen uitmuntende ziel is gevrijwaard van op z'n minst een beetje
gekte”


-  Aristoteles
 
 
   
 

In het kader van de meningsvorming over de voors en tegens van de Europese grondwet heeft Agora Europa een zestal zogenaamde lunchdebatten georganiseerd. Dit zijn debatten waarin we de burgers die interesse hadden voor het referendum over de Grondwet hebben opgezocht op hun werkplek op een tijdstip dat zich daarvoor leent.
De debatten hebben plaats gevonden op uiteenlopende locaties zoals de stedelijke openbare bibliotheek in Leeuwarden, het provinciehuis Brabant, het stadhuis en de centrale bibliotheek in Den Haag, de Hanze Hogeschool in Groningen en de Saxion Hogeschool in Enschede en een cafédebat in Le Monde in Enschede.
Voor deze debatten, die zijn bijgewoond door vele honderden bezoekers, waren verklaarde voor- en tegenstanders uit politieke partijen uitgenodigd. Per debat een columnist vanuit de landelijke of regionale media aanwezig. De debatten kenden een sprankelend verloop, mede door de inzet van ervaren debatleiders.


lunchdebat Europees referendum, programma

lunchdebat Europees referendum, programma