Trainingen en cursussen
 
 
“De sociale stabiliteit wordt bevorderd als burgers invloed kunnen uitoefenen op kwesties die hun eigen leven en welzijn betreffen.”

-  Socrates
 
 
   
 

Voortbordurend op een serie eerder gehouden debatten, organiseert Stichting Agora Europa vanaf juni tot en met november 2007 in opdracht van het Europees Parlement Bureau Den Haag een serie van zes ‘Agoradebatten’ over de toekomst van Europa onder de titel “Europa, waar ligt uw grens?”


Deze titel kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Ten eerste het punt ‘hoe ver’ Europa mag gaan: op welke vlakken niet zo ver en op welke vlakken nog veel verder? Ten tweede de toetreding van nieuwe lidstaten, een terugkerend heikel punt. En ten derde ook de vraag naar de horizon van de deelnemers bij de debatten: waar liggen de grenzen van hun voorstellingsvermogen en fantasie als het gaat om onze collectieve beeldvorming over de toekomst van Europa? Hoe groot is hun wereld?Agoradebatten 2007, Vlissingen

De debatten worden georganiseerd vanuit een onafhankelijke insteek. Stichting Agora Europa kiest zelf geen positie, maar ziet zichzelf (als voorstander van meer participatieve democratie) als facilitator van het debat waarin de burgers, politici en personen vanuit maatschappelijke organisaties centraal staan. Wel nodigen wij steeds nadrukkelijk voor- en tegenstanders uit van bepaalde stellingen en van Europese integratie in het algemeen. Dit zorgt voor interessante, spannende debatten. 
Als uitgangspunt sluiten wij aan bij het ‘nee’ tegen de Europese Grondwet en wat sindsdien is gebeurd, respectievelijk zou moeten gebeuren. Of wij het leuk vinden of niet, als het Europa betreft gaat de meeste aandacht van de media en het publiek na anderhalf jaar nog steeds uit naar de weggestemde Grondwet en het vervolg daarop. Het thema blijft terugkeren in de media.

De debatten worden bewust buiten de Randstad gehouden, nl. in Groningen, Heerlen, Enschede, Eindhoven, Nijmegen en Vlissingen, in combinatie met culturele festivals.

 

 

 

 

 


Agoradebatten 2007Agoradebatten 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressies van het bedat in Nijmegen. Eisse Kalk in gesprek met Dries van Agt en Thom de Graaf