2001 Trainingen plattelandsontwikkeling in de Achterhoek
 
 
“Burgerdeugd, rechtvaardigheidszin en respect voor de publieke
opinie zijn voorwaarden voor het bestaan van een samenleving”


-  Socrates
 
 
   
 

In het kader van plattelandsontwikkeling in de Achterhoek hebben we als logisch vervolg op de conferentie, methoden en werkvormen ontwikkeld voor trainingsbijeenkomsten voor raadsleden, bestuurders en ambtenaren, die in hun gemeenten in de Achterhoek verantwoordelijkheid dragen voor het plattelandsontwikkelingsbeleid.
Dit hebben we uitgevoerd in samenwerking met en met steun van de Provincie Gelderland en het Plattelandshuis Achterhoek. 
De 6 trainingen waren praktijkgericht zodat ieder van de ca. 15 deelnemers per training met de resultaten in zijn of haar eigen werksituatie aan de slag kon gaan. Ook zijn praktijksituaties van deelnemers zoveel mogelijk als voorbeelden gehanteerd en besproken om vervolgens ingediend te worden in de programmeringscyclus van streekcommissies en provincie.

plattelandsontwikkeling, training