2000-2002 Trainingsbijeenkomsten Raadsleden over Dualisme
 
 
“De burger is iemand die deelneemt aan het maatschappelijk
leven, door beurtelings geregeerd te worden en te regeren.”


-  Aristoteles
 
 
   
 

Praktijkgerichte bijeenkomsten waarin raadsleden zich voorbereiden op het
dualisme (In diverse gemeenten gehouden i.s.m. Instituut voor Publiek en Politiek)
Gemeenteraadsleden en Colleges van Burgemeester en Wethouders hebben in het kader van de Wet Dualisering te maken met veranderingen in de structuur en cultuur van de lokale democratie. In samenwerking met het Instituut voor Publiek en Politiek zijn raadsconferenties georganiseerd;

in 2000 in de gemeente Deventer,

in 2001 in de gemeenten

Alblasserdam, Alkemade, Amstelveen, Krimpen aan de IJssel en Texel

en in 2002 in de gemeenten

Didam, Doetinchem, Epe, en Lelystad

 

waarin in 2 of 3 dagdelen thema’s aan de orde komen als:

  • de verhouding Raad – College
  • publieke Verantwoording
  • wethouders die geen deel meer vormen van de gemeenteraad
  • de Rol van raadsleden als volksvertegenwoordigers
  • het Initiatiefrecht van Raadsleden en Burgers
  • invoering van een gemeentelijke rekenkamer
  • interactieve beleidsvorming
  • het functioneren van politieke partijen

 

In de eerste gespreksronde worden per werkgroep aanbevelingen geformuleerd. De aanbevelingen met de meeste ondersteuning worden in een tweede gespreksronde voorzien van praktische afspraken voor de komende tijd. Deze combinatie van informatieverstrekking over de veranderingen die wettelijk verplicht zijn en het formuleren van praktische werkafspraken blijkt goed te werken, mits in een informele sfeer gehouden en onderbroken door een al dan niet eenvoudige doch voedzame maaltijd. In Texel is er een vervolg op gekomen in de vorm van een volksraadpleging over het functioneren van het College van B en W en de Gemeenteraad. De uitkomsten daarvan zijn gepresenteerd op een festival van de Lokale Democratie en Cultuur.

Deventer Raadsconferentie Dualisme