2004 Discussiedag over dualisme in de toekomstige Raad Berkelland
 
 
“Burgerdeugd, rechtvaardigheidszin en respect voor de publieke
opinie zijn voorwaarden voor het bestaan van een samenleving”


-  Socrates
 
 
   
 

In opdracht van de Taakgroep duale gemeenteraad die is ingesteld door de gemeenteraden van de 4 gemeenten die in 2005 de gemeente Berkelland zullen vormen is door Agora Europa een discussiedag voor raadsleden, fractiemedewerkers en duo-raadsleden voorbereid en georganiseerd op 26 juni 2004.
De studiedag was bedoeld om eenduidige afspraken te maken over diverse aspecten van de dualistische werkwijze in de toekomstige gemeente, die vervolgens zouden kunnen worden vastgelegd in een verordening. Tijdens deze conferentie hebben de deelnemers via een proces van zelfwerkzaamheid voorstellen uitgewerkt voor een dualistische werkwijze rond vier centrale thema’s:

 

  • de Raad en de burgers
  • werkwijze en functioneren van de Raad
  • werkwijze en functioneren van de raadscommissies
  • cultuur en omgangsvormen.

 

Voor ieder van deze thema’s stonden punten ter discussie waarover duidelijke meningsverschillen bleken te bestaan die naar voren kwamen via een enquête die vooraf was gehouden bij de raadsleden en politieke partijen die actief zijn in de vier samenstellende gemeenten.